Kan jag som arbetsgivare kräva att personal utför andra arbetsuppgifter?

I vilken omfattning kan jag som arbetsgivare kräva att personal utför andra arbetsuppgifter än de som står i deras anställningsavtal?

Kortfattat rekommenderar vi i första hand att arbetsgivaren använder sig av frivillig personal vid behov av utökade insatser inom vissa arbetsuppgifter. I fall det inte finns några frivilliga är möjligheterna för arbetsgivaren att beordra andra typer av arbetsuppgifter relativt stor. En viktig aspekt är dock att arbetsgivaren ska förhandla om förändringen innan den genomförs.

Allmänna bestämmelser (§ 6) anger också en möjlighet för arbetsgivaren att genom ett vikariatsförordnande tillfälligt ge arbetstagaren arbetsuppgifter som normalt ligger utanför arbetsskyldigheten i anställningsavtalet. Det innebär att arbetstagaren tillfälligt kan behöva vikariera för någon annan i dennes arbete för att säkerställa att viktig verksamhet fortsätter bedrivas. Vikariatsförordnandet innebär alltså en omfattande arbetsskyldighet för arbetstagaren som även kan sträcka sig utanför avtalsområdet, men det är alltid av tillfällig natur.


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.