Kan jag behålla försäkringarna om jag går ur Vision?

Nej, men du kan ha rätt att teckna fortsättningsförsäkring om du är yngre än 65 år. Du måste ha omfattats av Visions gruppförsäkring i minst 6 månader och du måste vara bosatt och folkbokförd i Sverige för att ha rätt att teckna fortsättningsförsäkring. Premierna och villkoren skiljer sig från Visions försäkring och alla försäkringar som ingår i Visions försäkring ingår inte i fortsättningsförsäkringen.

Är du 65 år eller äldre kan du istället ha rätt att teckna Skandias seniorförsäkring förutsatt att du har omfattats av Visions gruppförsäkring i minst 6 månader och att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Premierna och villkoren skiljer sig från Visions försäkring, alla försäkringar som ingår i Visions försäkring ingår inte i seniorförsäkringen.


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.