Kan förtroendevalda bli tillsagda att gå in i ordinarie verksamhet?

Kan vi som har fackligt uppdrag med fast tid (80%) blir tillsagda att vi behövs i våra ordinarie verksamheter p.g.a. rådande situation kring Corona?

Den fackliga tiden skyddas av förtroendemannalagens 6 och 7 §§ vilket betyder att arbetsgivaren inte kan beordra annat arbete i en sådan omfattning att det fackliga uppdraget inte kan skötas eller hindras. Detta skulle i sådana fall kunna utgöra ett hinder för facklig förtroendemans arbete, vilket är förbjudet enligt 3 § samma lag.

Inom våra kommuner och regioner har vi dessutom avtalet AFF 76/LAFF 76 som närmare reglerar hur den fackliga tiden ska beräknas och detta avtal ska givetvis följas likväl som redan ingångna överenskommelser om facklig tid. I det nuvarande läget är det sannolikt att våra fackliga förtroendevalda har mer att göra än vanligt varför vi som utgångspunkt bör hålla på att den fackliga tiden inte ska inskränkas. Givetvis kan arbetsgivare och arbetstagare alltid komma överens om det skulle finnas utrymme för att utföra annat arbete i verksamheten.
Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.