Kan en medicinsk sekreterare vägra ta tempen på en patient?

Kan man vägra att ta tempen på en patient? (medicinsk sekreterare) Vi har ju inte den kompetensen att bedöma det.

Förutsatt att arbetsgivaren kan tillhandahålla instruktioner för hur mätningen ska ske och bedömas kan en medicinsk sekreterare bli anvisad att utföra en sådan arbetsuppgift. Finns giltiga skäl att avstå, till exempel om den anställda tillhör riskgrupp och inte bör ha omfattande patientkontakt, får medarbetaren framföra detta till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till sådana skäl.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.