Kan det bli aktuellt med att aktivera krislägesavtalet som Vision och SKR tecknade förra året?

Ja om vi får ett akut läge kan krislägesavtalet från 2019 komma att aktiveras. Det krävs att fyra förutsättningar är uppfyllda.
  • En händelse eller händelseförlopp som avviker från det normala.
  • Som innebär allvarliga samhällsstörningar.
  • Kräver omedelbara insatser av en kommun, ett landsting/region, kommunalförbund eller kommunalt företag eller flera i samverkan.
  • Som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten.
Avtalet reglerar arbetstiden och vilka ersättningar som personalen har rätt till vid ett krisläge. För att kunna aktivera avtalet krävs att de lokala parterna har tecknat en LOK om avtalets tillämplighet.
Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.