Kan arbetsgivaren tvinga mig att stanna hemma?

Ja, så länge arbetsgivaren också betalar lön för den som tvingas stanna hemma, kan arbetsgivaren bestämma att du ska stanna hemma från arbetet. Förutsättningen är att det finns anledning att anta att du bär på smitta. Arbetsgivaren kan kräva att du utför arbete hemifrån eller arbetsbefria dig under perioden.

Arbetsgivaren har som huvudregel skyldighet att förhandla eller överlägga med facket innan beslut fattas om avstängning. Genom temporära avtal på vissa avtalsområden har arbetsgivarens skyldighet att överlägga med avdelningar innan en avstängning tillfälligt satts ur spel om avstängningen beror på smittorisken av coronaviruset och arbetstagaren får behålla sin lön.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.