Kan arbetsgivaren tvinga mig att resa på tjänsteresa?

Ja, arbetsgivaren kan i regel bestämma att resor ska genomföras. Om UD avråder från alla resor till ett visst område menar vi dock att arbetsgivaren ska följa rekommendationen, inte minst för att försäkringar och annat då inte gäller. Om arbetsgivaren vidhåller att resan ska genomföras, kontakta Vision Direkt för stöd.
Telefon: 0771 44 00 00
Epost: vision@vision.se

För närvarande avråder UD från alla utlandsresor.
Följ UD:s uppdaterade rekommendationer här

Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.