Kan arbetsgivaren särbehandla mig bara för att jag är visstidsanställd eller deltidsanställd?

Enligt lagen får inte deltids- och visstidsanställda diskrimineras när det gäller löne- och anställningsvillkor. Även personer som har en heltidsanställning, men som av någon anledning arbetar deltid, omfattas också av lagen.

Med löne- och anställningsvillkor menas alla villkor som gäller mellan din arbetsgivare och dig, till exempel förmåner i lagar och centrala respektive lokala kollektivavtal. Förbudet gäller också förmåner som arbetsgivaren infört ensidigt, till exempel bonus eller subventionerad lunch. Det krävs inte att arbetsgivaren har en diskriminerande avsikt – även oavsiktligt missgynnande omfattas av förbudet.

Diskriminering kan ske på två olika sätt: Direkt diskriminering, när en person behandlas sämre än en annan person i jämförbar ställning. Eller indirekt diskriminering, när en regel eller föreskrift ser ut att vara neutral men som i själva verket gör att någon behandlas sämre.


Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.