Kan arbetsgivaren kräva att få se ett Covidbevis?

Arbetsgivaren kan vid en anställningssituation eller under pågående anställning ställa frågan om du är vaccinerad. Du är dock inte skyldig att svara på frågor om din hälsa så länge det inte handlar om en pågående sjukdom/rehabilitering. Däremot är alla anställda – oavsett arbetsuppgifter - enligt smittskyddslagen skyldig att berätta om man är smittad med en allmänfarlig sjukdom så som Covid-19.

Arbetsgivaren kan under pågående anställning begära att få se ett Covidbevis. Du är inte skyldig att uppvisa Covidbevis, men får räkna med att arbetsgivaren både utifrån ett arbetsmiljö- och verksamhetsperspektiv behöver utgå ifrån att du är ovaccinerad om du inte vill uppvisa ett sådant.
Sarah Vision Direkt Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.