Kan arbetsgivaren dra in min beviljade semester?

Det är fullt möjligt för en arbetsgivare att kräva att du som arbetstagare avbryter din semester, om det finns tungt vägande skäl för detta.

Det är viktigt att du frågar om du blir beordrad eller om det är frivilligt och att du begär beordringen i skrift då det handlar om bevisbörda och ersättningen kan skilja sig åt beroende på om du gör det frivilligt eller om du blir beordrad.

Vänd dig till dina lokala förtroendevalda eller Vision Direkt för stöd och bedömning av om tungt vägande skäl fanns eller inte.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.