Kan arbetsgivaren dra in en tjänst och lägga arbetsuppgifterna på oss övriga?

Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. När förändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker i arbetsmiljön som kan behöva åtgärdas. Arbetsgivaren ska också, innan förändringen sker, förhandla eller samverka med de fackliga organisationerna.

Om ni får en högre belastning kan ni behöva göra en prioriteringslista över arbetsuppgifterna för att hinna med. Ni ska fortfarande ha arbetsuppgifter som stämmer överens med er omfattning av tjänst.

För mer rådgivning utifrån ditt kollektivavtal och din situation vänligen ring in till Vision Direkt på nummer 0771 44 00 00.

Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.