Kan arbetsgivaren dra in en tjänst och lägga arbetsuppgifterna på oss övriga?

Arbetsgivaren har fri rätt att leda och fördela arbetet. Men när förändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker i arbetsmiljön som kan behöva åtgärdas. Kanske behöver ni göra en prioritering bland arbetsuppgifterna för att hinna med arbetet. Arbetsgivaren ska också, innan förändringen sker, förhandla eller samverka med de fackliga organisationerna.


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.