Till senaste kommentaren

Kan arbetsgivaren behandla den ovaccinerade annorlunda?

Som utgångspunkt ska alla anställda behandlas likvärdigt. Skyddsutrustning för alla är att föredra i särskilt utsatta verksamheter. Arbetsgivaren bör göra en riskbedömning om denne önskar vidta särskilda åtgärder på grund av att någon är ovaccinerad. Det kan dock utifrån arbetsmiljö- och smittskyddaspekter vara berättigat att särbehandla den som inte är vaccinerad, oavsett skälen till varför denne är ovaccinerad.

Arbetsgivaren har ett ansvar för att skydda även den som inte önskar skydd. Om det är motiverat utifrån ett arbetsmiljöperspektiv skulle en omplacering, tvång på nyttjande av skyddsutrustning eller andra åtgärder kunna vara motiverade för att skydda den ovaccinerade från smitta, även om denne inte själv önskar detta.


Sarah Vision Direkt Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.