Till senaste kommentaren

Är det ok att sprida viss material på arbetsplatsen?

Är det ok att sprida "fria tider" och deras material i pappersform på arbetsplaten?
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej!

  Det kan finnas en policy inom kommunen att inte sprida politiskt och/eller invandrarkritiskt vinklat innehåll på arbetsplatserna utifrån arbetsmiljöhänsyn. En arbetsgivare kan bestämma att endast de tidningar som de beställer ska finnas på arbetsplatsen.

  När det gäller politiskt innehåll så kan du se mer information i länken nedan

  https://www.lag-avtal.se/arbetsratt/delvis-okej-att-valfiska-pa-jobbet-6555759


  Om det är arbetsgivaren som sprider materialet bör du kontaktar dina lokala förtroendevalda som kan hjälpa dig utifrån Arbetsmiljölagen. I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa bland medarbetarna och chefen har det yttersta ansvaret för en god arbetsmiljö för samtliga.

  I diskrimineringslagens kapitel 3 §§ 3 - 5 står det om aktiva åtgärder, bland annat i 5 § "Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta arbetsförhållanden...". Med arbetsförhållanden anses det till exempel omfatta samtalsklimat, arbetstider, utrustning, trakasserier och sexuella trakasserier.
  Det har även kommit en statlig utredning om tuffare sanktioner mot arbetsgivare som inte arbetar förebyggande mot diskriminering.

  Kontakta gärna dina lokala förtroendevalda om det läggs ut sådant material och om du finner det störande. Då är det sedan upp till arbetsgivaren att agera genom att utreda och med hjälp av HR ta fram policy om vilka regler som ska gälla på den arbetsplatsen.

  Visions hållning i detta är att arbetsplatserna ska vara fredade från olika typer av propaganda och/eller politisk påverkan. Fokus ska vara på en trygg arbetsmiljö och en arbetsplats för alla.

  Hälsningar
  Cecilia Vision Direkt
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.