Jag tillhör en klubb, vilka utbildningar är öppna för mig?

Klubbar har inget utbildningsansvar så du går alla fackliga utbildningar arrangerade utav utbildningsgruppen.

De utbildningar som avdelningarna ordnar kan vara öppna även för andra medlemmar än den egna avdelningen. Det är upp till avdelningen att bestämma. Om avdelningen öppnar sin utbildning för andra har de rätt att ta betalt för sina kostnader. Kontakta utbildningsgruppen om du får ett erbjudande om att gå i en avdelnings utbildning.

Tänk på att många utbildningar är indelade efter vilket område(Syd, Väst, Sydost, Stockholm, Västerås, Mitt och Norr) man tillhör. Se utbildningsutbudet här.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.