Jag tillhör en klubb, vilka utbildningar är öppna för mig?

Klubbar har inget eget utbildningsansvar. Du kan i stället gå fackliga utbildningar som arrangeras av Visions utbildningsgrupp.

Utbildningar som anordnas av avdelningarna kan ibland vara öppna även för medlemmar utanför den egna avdelningen. Det väljer de själva. Om avdelningen öppnar sin utbildning för andra har de rätt att ta betalt för sina kostnader. Kontakta utbildningsgruppen om du får ett erbjudande om att gå en utbildning hos en avdelning.

Tänk på att många utbildningar är indelade efter vilket område man tillhör (Syd, Väst, Sydost, Stockholm, Västerås, Mitt och Norr).

Läs mer om Visions utbildningar
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.