Till senaste kommentaren

Jag ska studera nästa termin, vad gäller för mig?

Jag har kommit in på en utbildning i höst på 50% och undrar nu hur jag ska anmäla det till min chef? Har jag rätt att begära studieledighet?
Vision Direkt

Kommentarer

 • Hej.

  Att vara tjänstledig för studier är en rättighet du har enligt Studieledighetslagen. Dock måste du först uppfylla olika villkor för att ha den rättigheten. Du ska vid ledighetens början ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren enligt Studieledighetslagen (Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning), 3 §.

  Din arbetsgivare kan skjuta på din tjänstledighet i 6 månader från det att din ansökan om ledighet har lämnats in. Därför är det bättre att skicka in en ansökan om tjänstledighet samtidigt som du ansöker om utbildningen (6 månader i förväg) även om du inte vet om du kommer in på utbildningen eller ej.

  Du behöver även bestämma dig för om du ska vara tjänstledig under hela perioden, eller terminsvis. Du behöver även bestämma dig för i vilken omfattning du önskar vara tjänstledig på.

  För mer tips och rådgivning utifrån din situation är du välkommen att ringa in till oss. Vi har öppet alla vardagar och du når oss på nummer 077144 00 00.
  Cecilia Vision Direkt
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.