Lönerevision 2022: vad ska jag tänka på?

För att det ska bli ett bra lönesamtal behöver du veta hur dina
arbetsinsatser bedöms. Vilka lönekriterier och vilken lönepolitik gäller, och vad innebär de för dig? Hur hänger dina arbetsinsatser, din lön och verksamhetens mål ihop?

Tänk på det här:
1. Förbered dig. Tänk igenom vad du vill ha sagt och skriv ner stödmeningar om du riskerar att bli nervös. Läs igenom lönekriterier och ring facket om du vill ha lönecoachning.
2. Kolla anteckningar. Gå igenom vad som sades på ditt senaste löne- och utvecklingssamtal.
3. Tänk igenom. Fundera på vad du har presterat under året. Har dina arbetsuppgifter ändrats?
4. Fråga. Om du är missnöjd med din tidigare löneutveckling så ska du fråga chefen vad du kan göra för att förändra situationen.

Här hittar du fler tips på hur du kan förbereda dig inför lönesamtalet:
Lönesamtal – förbered dig | Vision och hur du kan svara chefen på lönesamtalet 7 tips: Så svarar du chefen på lönesamtalet — Vision


Sarah Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.