Jag har skadat mig på väg till jobbet och är sjukskriven. Får jag ersättning?

Det är viktigt att du anmäler olyckan som arbetsskada, eller färdolycksfall som det egentligen heter. Det gör du Försäkringskassan och till det försäkringsbolag som arbetsgivaren har avtal med. Fråga Vision på din arbetsplats eller din chef om hur du ska anmäla. Till vissa bolag anmäler du på blankett, till andra via en webbplats. Det kan finnas ett antal möjligheter till ersättning:
  • Genom ditt kollektivavtal kan du ha en sjukförsäkring som täcker 10 procent av din lön i upp till ett år.
  • Du kan ha en arbetsskadeförsäkring genom din anställning som kan täcka kostnaden för läkarbesök och sveda och värk.
  • Har olyckan hänt i trafiken kan det eventuellt finnas ersättning att få från trafikskadeförsäkringen.
  • Om du på grund av din arbetsskada tvingas gå ned i arbetstid, ta ett sämre betalt arbete eller liknande kan du ha rätt till livränta från Försäkringskassan.
  • Om du anslutit dig till Visions sjukförsäkring kan försäkringen ge viss ersättning.
  • Om du anslutit dig till Visions livförsäkring finns det ersättning att få, under vissa förutsättningar. Du måste bland annat ha varit sjukskriven till minst hälften i minst tre år för att få förtidskapital från livförsäkringen.
Om du behöver ytterligare rådgivning kring din situation rekommenderar vi dig att ringa till Vision Direkt. Tel 0771 44 00 00.

Vi har en generös öppettid mellan 08.00-20.00 måndag-fredag


Ann Vision Direkt (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.