Jag har fått nya arbetsuppgifter. Borde jag inte få en annan titel och ny lön?

Det är arbetsuppgifterna och hur du utför dem som avgör vilken lön du ska ha. Det är också viktigt att du har en titel som speglar det arbete du utför.

Dina arbetsuppgifter, ansvarsområden och arbetets svårighetsgrad är viktiga kriterier vid lönesättning. Om det har skett förändringar i din anställning, till exempel i form av nya arbetsuppgifter, kan det innebära att din lön ska ses över.

Du bör därför boka in ett lönesamtal med din chef om du får ändrade arbetsuppgifter. Detta behöver inte ske i samband med den årliga löneöversynen utan kan göras när som helst under året.

Börja med att göra en arbetsbeskrivning som visar vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden du har.

När ni är överens om arbetsbeskrivningen diskuterar ni lön och eventuellt titelbyte. Lönen ska diskuteras utifrån det löneavtal som gäller samt de lokala lönekriterier som finns på din arbetsplats.

För mer rådgivning utifrån ditt kollektivavtal vänligen ring in till Vision Direkt på nummer 0771 44 00 00.
Therese Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.