Jag har en livförsäkring och/eller familjeskydd – vem får pengarna om jag avlider?

Från och med den 1 januari 2018 gäller Skandias generella förmånstagarförordnande för livförsäkringen och familjeskyddet. Det innebär att försäkringsbeloppet betalas ut till följande:

  • Din make, registrerad partner eller sambo
  • Dina arvingar
Om du vill ha andra förmånstagare än dessa behöver du skicka uppgifter om detta till Skandia. Du måste skicka in en separat ändring för varje försäkring. Du kan välja att ha olika förordnande för livförsäkring och familjeskydd. Blanketter hittar du nedan:

Ändrat förmånstagarförordnande för Livförsäkring
Ändrat förmånstagarförordnande för Familjeskydd

Avtalsnumret är 11000 om du är yngre än 67 år respektive 11500 om du är 67 år eller äldre.

Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.