Jag blir mobbad på min arbetsplats, vad ska jag göra?

Om du känner dig mobbad på arbetsplatsen ska du ta kontakt med din chef och berätta om din situation. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska din arbetsplats ha rutiner för hur detta ska hanteras.

Om du inte får något gehör från din närmaste chef eller om det faktiskt är chefen själv som är den person som står för särbehandlingen, kan du kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen. Skyddsombudet har, enligt arbetsmiljölagen, rätt att begära en utredning om kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren ska förebygga kränkande särbehandling och klargöra för alla anställda att mobbning och liknande inte accepteras. Det ska också finnas rutiner för att tidigt fånga upp signaler om kränkande särbehandling. Dessa rutiner skall vara väl kända av alla anställda.

Din arbetsgivare är ansvarig för att den som blir utsatt för mobbing och kränkning får det stöd som behövs. Mobbingen kan vara ett tecken på att flera på ditt jobb mår dåligt.

Det är viktigt att du:

  • Skriver ner det som inträffar och när det händer.
  • Säger ifrån, om det är möjligt.
  • Berättar för din chef eller en annan överordnad chef vad som har hänt, så tidigt som möjligt. Du kan begära att chefen gör en utredning.
Behöver du stöd inför dialogen med chefen kontakta Vision på din arbetsplats. För mer rådgivning utifrån din situation kan du även ringa in till Vision Direkt på nummer 0771-44 00 00.

Therese Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.