Har jag rätt att gå ner i arbetstid?

Rätten att vara ledig på heltid eller deltid finns reglerad i olika lagar.

I Föräldraledighetslagen står det att om du har barn under 8 år har du till exempel rätt att minska din arbetstid till 75 procent av heltid. Du söker då tjänstledigt på den tid du vill gå ner. Det är en fördel eftersom du kan gå upp till heltid igen när barnen blir större.
Utöver detta kan vissa kollektivavtal ge medarbetarna rätt till arbetstidsförkortning fram till barnets 12-årsdag.

Studieledighetslagen kan även den ge dig rätt till ledighet från arbetet på hel- eller deltid när du studerar. Tänk på att ansöka om studieledighet minst 6 månader innan dina studier ska starta.

Om du vill ta ut pension på deltid kan den rätten vara reglerad i kollektivavtal.

Det finns inget som hindrar att du kommer överens med din arbetsgivare om att arbeta deltid, även om det inte finns någon rätt i lag eller avtal. Men tänk på att din sjukpenningsgrundande inkomst och avsättning till pension blir lägre. Tänk också på att tala med din arbetsgivare vilka arbetsuppgifter du ska ha om du arbetar deltid. Du har ingen formell rätt att gå upp till heltid igen om din tjänst omregleras till att vara en deltidstjänst.

För mer rådgivning utifrån ditt kollektivavtal och din situation vänligen ring in till Vision Direkt på nummer 0771 44 00 00.


Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.