Jag är kallad till rehabiliteringsmöte. Måste jag gå?

Du bör vara försiktig med att säga nej. I lagen om allmän försäkring står att den som är försäkrad ska lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga behovet av rehabilitering och efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen. Utifrån detta har Arbetsdomstolen gjort följande bedömning:

Om en anställd, utan giltigt skäl, vägrar att delta i en rehabilitering i form av arbetsträning för att hon eller han ska kunna återgå till sitt arbete så anses arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Om en anställd vägrar att delta i rehabiliteringen kan arbetsgivaren också överväga uppsägning.

Om du inte kan komma överens med din arbetsgivare om hur rehabiliteringen ska gå till bör du kontakta Vision på din arbetsplats eller Vision Direkt.


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.