Jag är kallad till rehabiliteringsmöte. Måste jag gå?

Du bör vara försiktig med att säga nej. I lagen om allmän försäkring står att den som är försäkrad ska lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga behovet av rehabilitering och efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen. Utifrån detta har Arbetsdomstolen gjort följande bedömning:

Om en anställd, utan giltigt skäl, vägrar att delta i en rehabilitering i form av arbetsträning för att hon eller han ska kunna återgå till sitt arbete så anses arbetsgivaren ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar.
Arbetsgivaren kan då också överväga uppsägning.

Om du inte kan komma överens med din arbetsgivare om hur rehabiliteringen ska gå till bör du kontakta Vision på din arbetsplats

Om du behöver ytterligare rådgivning kring rehabilitering rekommenderar vi dig att ringa till Vision Direkt. Tel 0771 44 00 00.

Vi har en generös öppettid mellan 08.00-20.00 måndag-fredag
Ann Vision Direkt (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.