Jag är gravid, kan min arbetsgivare tvinga mig att gå till jobbet?

Ingen arbetstagare har någon absolut rätt att få jobba hemifrån eller slippa att arbeta. Att avvika från arbetsplatsen utan lov kan ses som en arbetsvägran och du riskerar då allvarliga konsekvenser, som uppsägning, avsked eller skadestånd.

Arbetsgivaren har dock en skyldighet att göra en riskbedömning. Framkommer att du kan utsättas för smitta på arbetet kan riskbedömningen innebära att du som är gravid omplaceras till annat arbetsställe eller får andra mer lämpliga arbetsuppgifter, eller efter vecka 20, endast får utföra arbete hemifrån. En stor arbetsgivare anses ha större möjligheter till omplacering än en mindre. Om arbetsgivaren kan anpassa ditt arbete så att du inte utsätts för smitta har du en skyldighet att arbeta.

Arbetsmiljöverket har redan tidigare uttalat att försiktighetsprincipen ska råda – alltså att fler skyddsåtgärder ska vidtas hellre än för få. Eftersom rekommendationen om försiktighet nu skärpts för gravida från vecka 20 bör det finnas goda möjligheter att tillsammans med din chef och eventuellt skyddsombud föra en dialog om hur du ska arbeta under graviditeten. Riskbedömningen ska vara noggrann.

Sammanfattningsvis, om riskbedömningen visar att det ordinarie arbetet innebär en riskfylld arbetsmiljö ska arbetsgivaren:

1. Undanröja risken.
2. Om det inte går: omplacera till ett säkrare arbete, alternativt hemarbete.
3. Om det inte heller går kan arbetsgivaren förbjuda den gravida att fortsätta det riskfyllda arbetet. Du kan då ansöka om graviditetspenning.
Vision Kommunikation Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.