Jag är gravid, kan min arbetsgivare förbjuda mig att arbeta? Vad händer då med min lön?

Ny forskning visar att det finns en ökad risk för gravida att föda för tidigt vid en covid-19 infektion. Därför har Socialstyrelsen bedömt att gravida ska betraktas som en riskgrupp från och med graviditetsvecka 22. Eftersom inkubationstiden räknas till två veckor ska alltså, enligt rekommendationerna, gravida inte utsättas för smitta från vecka 20. Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten angett att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Arbetsgivaren är skyldig att löpande bedöma riskerna för smitta för gravida arbetstagare. Om riskbedömningen visar att det ordinarie arbetet innebär en riskfylld arbetsmiljö och risk för smitta ska arbetsgivaren:

1. Undanröja risken.
2. Om det inte går: omplacera till ett säkrare arbete, alternativt hemarbete.
3. Om det inte heller går kan arbetsgivaren förbjuda den gravida att fortsätta det riskfyllda arbetet. Arbetstagaren kan då ansöka om graviditetspenning.

Om arbetsgivaren kommer fram till att det inte går att ta bort risker i arbetsmiljön eller ge dig andra arbetsuppgifter som inte utgör risk, kan arbetsgivaren förbjuda dig att arbeta. Ett sådant förbud mot arbete regleras av 4 kap. 6 § Arbetsmiljölagen (se även till AFS 2018:4 om smittsamma ämnen och 2007:5 om gravida och ammande, 4 och 6, 7 §§). Arbetsgivaren måste dokumentera skälen till varför du inte kan få andra arbetsuppgifter eller varför de på annat sätt inte kan eliminera riskerna för smitta. Det är viktigt att arbetsgivaren är tydlig med att de tillämpar förbudet enligt lagregeln.

Om du har förbjudits att arbeta som gravid utifrån risker i arbetsmiljön, har du rätt att direkt ansöka om graviditetspenning till Försäkringskassan. Graviditetspenning kan även utbetalas på deltid, som om du exempelvis kan utföra vissa arbetsuppgifter hemifrån kan du ansöka om graviditetspenning på deltid för den del du inte kan arbeta. Eftersom du inte anses stå till arbetsgivarens förfogande har du inte rätt till lön till den del förbudet gäller. Ska du arbeta deltid med vissa uppgifter ska du förstås ha rätt till lön för det arbetet.

Om du blivit hemskickad utan att arbetsgivaren hänvisat till förbudet i lagen ska du kontakta Visions direkt eller ditt lokala ombud eller på egen hand be arbetsgivaren motivera varför du inte ska arbeta. Det kan behöva utredas vad arbetsgivaren avser, exempelvis om du är arbetsbefriad med lön eller om de menar att tillämpa förbudsregeln. Det är viktigt att detta är tydligt så att du vet om du kan ha rätt till graviditetspenning eller kan räkna med lön från arbetsgivaren. Försäkringskassan bedömer rätten till graviditetspenning utifrån varje enskilt fall.

 Om graviditetspenning:

Graviditetspenning (forsakringskassan.se)
(Socialförsäkringsbalken 10 kap 3 §)

Observera att det alltid är frivilligt för en gravid att berätta för arbetsgivaren om graviditeten, men eftersom det pga. pandemin finns ökade risker för gravida är det av stort värde för arbetsgivaren att få information om en graviditet för att kunna vidta de åtgärder som krävs för att undanröja risker i arbetsmiljön eller finna andra lösningar, särskilt om du närmar dig vecka 20 i graviditeten.
Vision Kommunikation Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.