Jag är gravid, är arbetsgivaren skyldig att anpassa mitt arbete pga av de nya rekommendationerna?

En arbetsgivare ska alltid undersöka och bedöma de riskfaktorer en gravid arbetstagare kan komma i kontakt med i sitt arbete. I rådande läge är coronaviruset naturligtvis är en sådan riskfaktor. Eftersom ny information framkommit om ökade risker för gravida är det viktigt att denna bedömning sker strikt och noggrant. Särskilt att beakta är exempelvis smittrisker genom omfattande sociala kontakter för gravida efter vecka 20. Om det inte går att undanröja risker ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt rimliga och möjliga för att ge dig andra arbetsuppgifter eller möjlighet att arbeta hemifrån/på distans efter vecka 20. Även om det inte går att arbeta hemifrån på heltid bör även deltidsarbete hemifrån kunna övervägas för att minska sociala kontakter och risk för smitta. Som yttersta åtgärd kan arbetsgivaren förbjuda dig att arbeta enligt 4 kap. 6 § Arbetsmiljölagen. Du kan läsa mer om det här
Vision Kommunikation Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.