Jag är föräldraledig, omfattas jag av löneöversynen?

Du som är föräldraledig får inte missgynnas när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. I många av kollektivavtalen som har förhandlats fram nämns särskilt att föräldralediga ska lönesättas som om de vore i tjänst. Vid tveksamhet, kontakta Vision på din arbetsplats eller Vision Direkt på nummer 0771 44 00 00.

Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.