Jag är föräldraledig, omfattas jag av löneöversynen?

Om du är föräldraledig får du inte missgynnas när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. I många av kollektivavtalen som har förhandlats fram nämns särskilt att föräldralediga ska lönesättas som om de vore i tjänst. Vid tveksamhet, kontakta Vision på din arbetsplats eller Vision Direkt.


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.