Jag är chef och har en medarbetare i riskgrupp - vad gäller?

Jag är chef och har en medarbetare i riskgrupp - vad gäller?
Jag har en medarbetare som tillhör en riskgrupp och riskerar att bli allvarligt sjuk om hen råkar ut för viruset. Har personen rätt att stanna hemma för att undvika smitta?

Nej, personen har inte rätt att självständigt fatta beslut om att stanna hemma. Försök att komma överens med din medarbetare – funkar det att jobba hemifrån eller på annat sätt anpassa arbetsuppgifterna? De vanliga skyldigheterna inom arbetsmiljöområdet gäller, och arbetsgivaren ska göra vad som behövs för att förebygga ohälsa. Det kan också finnas en omplaceringsskyldighet för arbetsgivaren ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Om medarbetaren tillhör en riskgrupp, definierad av staten, och personen inte kan jobba hemifrån kan hen få ersättning från Försäkringskassan. Då har den också rätt att vara hemma.
Läs mer om ersättning till riskgrupper hos Försäkringskassan:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
Om en person inte tillhör en riskgrupp som inte är definierad av regeringen ändå väljer att inte arbeta trots att du kräver närvaro gör hen sig skyldig till arbetsvägran och kan eventuellt riskera uppsägning.

Om du behöver ytterligare rådgivning rekommenderar vi dig att ringa eller mejla till Vision Direkt.
Tel 0771 44 00 00 mejl visiondirekt@vision.se
Vi har en generös öppettid mellan 08.00-20.00 måndag-fredagAnn Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.