I vilken omfattning kan min arbetsgivare kräva att jag utför andra arbetsuppgifter?


Kortfattat rekommenderar vi i första hand att arbetsgivaren använder sig av frivillig personal vid behov av utökade insatser inom vissa arbetsuppgifter. För det fall inga frivilliga finns är möjligheterna för arbetsgivaren att beordra andra typer av arbetsuppgifter relativt stor. En viktig aspekt är dock att arbetsgivaren ska förhandla om förändringen innan den genomförs.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.