Hur ska riskgrupper hanteras – ska de också återgå till kontoren – om de inte vill?

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön innebär bl.a. att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Smittrisken för eventuella riskgrupper ska därför vara en naturlig del i de riskbedömningar som arbetsgivaren bör göra kontinuerligt. Arbetsgivarens arbetsmiljöåtgärder bör följa Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer men även inkludera de medarbetare som löper högre risk att drabbas för ohälsa.  

Om man utgör en riskgrupp och är orolig för återgång till kontoret bör man föra en dialog med sin chef. Det är viktigt i detta skede av pandemin att i möjligaste mån försöka finna individuella lösningar för att dels förebygga ohälsa men även för att dämpa den oro som kan finnas bland vissa medarbetare.

Är du ombud i Vision? Här hittar du stöd för återgång till kontoret efter corona: https://vision.se/for-dig-som-ar/fortroendevald/arbetsmiljo/stod-kring-atergang-till-kontoren/#FAQ
Vision Kommunikation Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.