Hur räknas min anställningstid om jag är timanställd?

Din anställningstid räknas för varje tillfälle som du arbetar när du är intermittent anställd.

Timanställning är en löneform och inte anställningsform. På ditt anställningsavtal ska det framgå om du är anställd fortlöpande (”tillsvidare”), för en viss tid (”visstidsanställd”) eller tillfälligt (”intermittent”).

Är du intermittent anställd kallas du in för arbete vid behov, tillfälle för tillfälle. Du har rätt att tacka nej till ett arbetstillfälle om du vill.

Om du i förväg blir schemalagd är du inte intermittent anställd, utan visstidsanställd. Om du är visstidsanställd kan du inte tacka nej till enskilda pass i schemaperioden. Vid beräkning av anställningstid räknas hela den schemalagda perioden.

Tänk på att anställningstiden beräknas på olika sätt beroende på vilken anställningsform du har.

För mer rådgivning utifrån ditt kollektivavtal och din situation vänligen ring in till Vision Direkt på nummer 0771 44 00 00.Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.