Hur länge gäller företrädesrätten?

Företrädesrätten gäller från det att du fått besked om uppsägning eller att en tidsbegränsad anställning inte kommer att förlängas fram till nio månader efter att anställningen upphört. Arbetsgivaren ska, om det uppstår lediga tjänster, erbjuda dig återanställning om du har företrädesrätt och tillräckliga kvalifikationer. Om det är flera företrädesberättigade har den med längst anställningstid förtur.

Tjänster som behöver användas för omplacering eller till medarbetare som begärt utökad sysselsättningsgrad går före dig om du har företrädesrätt.

Hur det ska ske och var det gäller kan skiljas åt beroende på kollektivavtalsområde. För mer rådgivning ring in till Vision Direkt på nummer 0771 44 00 00.
Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.