Hur länge gäller företrädesrätten?

Företrädesrätten gäller från det att du fått besked om uppsägning eller att en tidsbegränsad anställning inte kommer att förlängas fram till nio månader efter att anställningen upphört. Arbetsgivaren ska då om det uppstår lediga tjänster erbjuda dig återanställning om du har anmält företrädesrätt och har tillräckliga kvalifikationer. Om det är flera som har anmält företrädesrätt har den med längst anställningstid förtur.

Tjänster som behöver användas för omplacering eller till medarbetare som begärt utökad sysselsättningsgrad går före dig även om du har anmält företrädesrätt. Hur det ska gå till och vad som gäller kan vara olika beroende på kollektivavtalsområde.

För mer rådgivning utifrån ditt kollektivavtal och din situation vänligen ring in till Vision Direkt på nummer 0771-44 00 00.
Therese Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.