Hur lång uppsägningstid har jag?

Lagen om anställningsskydd reglerar uppsägningstiden dock är den paragrafen dispositiv vilket innebär att parterna kan göra egna överenskommelser.

Om du omfattas av ett kollektivavtal finns uppsägningstiderna reglerade i kollektivavtalet.

Om du arbetar hos en arbetsgivare utan kollektivavtal finns uppsägningstiderna i Lagen om anställningsskydd. Uppsägningstiden kan vara olika lång beroende på anställningstid och ibland ålder. Uppsägningstiden beror även på om det är du som säger upp din anställningen eller om det är din arbetsgivaren som säger upp dig.

Ni kan även ha kommit överens om en annan uppsägningstid så kontrollera alltid ditt anställningsavtal för att säkerställa vad ni har kommit överens om.

För att få veta exakt vilken uppsägningstid som gäller för dig, kontakta Vision på din arbetsplats eller Vision Direkt på nummer 0771 44 00 00.

Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.