Hur kallt eller varmt får det vara på en arbetsplats?

Det finns inga regler för vilken temperatur som det ska vara på en arbetsplats. Arbetsplatsen ska hålla "lämpligt termiskt klimat". Vad som är lämplig temperatur på just din arbetsplats beror på om ditt arbete är stillasittande eller mer rörligt. Det är inte enbart lufttemperaturen som påverkar upplevelsen. En bedömning behöver göras av alla faktorer som kan påverka klimatet såsom lufttemperatur, kalla golv och väggar, luftströmning från fönster och ventilationer eller luftfuktighet. Om en temperatur är ojämn påverkar det också inomhusklimatet.

Om temperaturen är tillfälligt hög eller låg så är arbetsgivaren skyldig att vidta de åtgärder som behövs. Det kan till exempel vara att tillhandahålla fläktar för värme eller kyla. I extrema fall kan arbetet behöva avbrytas. Prata i första hand med din chef eller Vision på din arbetsplats om arbetsmiljön inte känns bra.

För mer rådgivning utifrån din situation vänligen ring in till Vision Direkt på nummer 0771-44 00 00.
Therese Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.