Hur fungerar de nya tillfälliga reglerna för a-kassan?

De tillfälliga förändringarna i a-kassan gäller från den 13 april 2020 till den 3 januari 2021, och berör att du kan få upp till 80 procent av din tidigare lön. Den högsta ersättningen per dag höjs från 910 till 1 200 kronor de första 100 dagarna. För att få den högsta ersättningen behöver du ha tjänat minst 33 000 kronor per månad.

Om du inte uppfyller villkoren för att få inkomstbaserad a-kassa kan du ha rätt till grundersättning som baseras på hur mycket du har arbetat under kvalifikationstiden. Om du arbetat heltid får du 510 kronor per dag i ersättning. Det högsta beloppet höjs från 365 till 510 kronor per dag. För att få grundersättning måste du ha fyllt 20 år.

Den 7 maj presenterade regeringen ytterligare förslag på tillfälliga förändringar i a-kassan. Förslaget innebär att taket i a-kassans inkomstrelaterade ersättning höjs för ersättningsdag 101 och framåt från 760 kronor till 1 000 kronor per dag. Höjningen är tillfällig och gäller från den 29 juni 2020 till den 3 januari 2021.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.