hot och våld

Hej!

Jag undrar vad Vision gör för att hjälpa mig med de hot och våldssituationer som uppstår på min arbetsplats?
Vision Direkt

Kommentarer

 • Hej!

  Det är viktigt att alla hot och våld situationer anmäls. Både till arbetsgivaren och även till polis. I nuläget är det du som privatperson som själv behöver göra den polisanmälan. Dock vill Vision att det ska ändras till att arbetsgivaren ska ha som regel att alltid göra en polisanmälan när en anställd utsatts för hot, våld eller personangrepp som kan utgöra en brottslig handling.

  Arbetsgivaren ansvarar för en god arbetsmiljö och ska tillsammans med skyddsombud säkerställa att det förebyggande arbetet gällande hot, personangrepp och våld följs. Vision vill att medarbetare som utsätts, snabbt ska få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada.

  Vision vill även att, i arbetsgivarnas förebyggande arbete, ta reda på om det går att se något mönster i vem som utsätter och vilka åtgärder som därmed behöver vidtas. Dock är det inte något som utförs i dagsläget men något som Vision vill driva för att säkerställa att våra medlemmar får en god arbetsmiljö.

  Vision vill att arbetsgivaren säkerställer att medarbetarna får information om vilket straffrättsligt skydd de har i sin yrkesutövning.

  Vision driver även att chefer säkras goda förutsättningar för sitt uppdrag genom kompetensutveckling, ett rimligt antal medarbetare och stöd från HR. Det är därför viktigt att ansvariga politiker på nationell och lokal nivå säkerställer att resurserna för socialt arbete möjliggör kvalitet i enlighet med lagar och reglering och en god arbetsmiljö

  Vision driver även att ensamarbete vid HVB och stödboende förbjuds och att riskbedömningar alltid görs vid klientmöten.

  Har du blivit utsatt för hot och våld på din arbetsplats eller genom ditt arbete? Ta kontakta med dina lokala förtroendevalda eller kontakta Vision Direkt på nummer 0771 44 00 00.

  Hälsningar

  Cecilia Vision Direkt

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.