Har jag uppsägningstid och lön om min arbetsgivare går i konkurs?

Om du inte får ut din lön i samband med löneutbetalningsdagen och du misstänker att din arbetsgivare löper risk att begäras i konkurs ska du höra av dig till Vision Direkt.

Om din arbetsgivare försätts, eller begär sig själv i konkurs, av tingsrätten kommer samma rättsliga instans även att utse en konkursförvaltare. Denna tar då över arbetsgivaransvaret. Ett av förvaltarens uppdrag är att ta emot lönefordringar. Det vill säga krav från dig och dina kollegor på löner som inte betalats ut. Om det saknas pengar för att betala ut löner som tjänats in kan du få ersättning från den statliga lönegarantin. Det är konkursförvaltaren som beslutar om lönegaranti. Det är då staten genom Länsstyrelsen som betalar ut ersättningen. Du kan inte få ersättning för lön som tjänats in tidigare än tre månader före konkursen. Därför är det viktigt att agera snabbt i dessa frågor.

Ring Vision Direkt för rådgivning på 0771-44 00 00.

Mer information finns på www.kronofogden.se.


Therese Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.