Har jag rätt att gå ner i arbetstid, utan att ta ut föräldrapenning när jag inte arbetar?

Har jag rätt att gå ner i arbetstid när jag har små barn, utan att ta ut föräldrapenning när jag inte arbetar?

Ja, enligt Föräldraledighetslagen har du, oavsett föräldrapenning, rätt att förkorta din normala arbetstid med upp till en fjärdedel till dess barnet fyllt åtta år eller ännu inte har avslutat sitt första skolår.Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.