Har jag rätt att gå ner i arbetstid, utan att ta ut föräldrapenning när jag inte arbetar?

Har jag rätt att gå ner i arbetstid när jag har små barn, utan att ta ut föräldrapenning när jag inte arbetar?

Ja, enligt Föräldraledighetslagen har du, oavsett föräldrapenning, rätt att förkorta din normala arbetstid med upp till en fjärdedel till dess barnet fyllt åtta år eller ännu inte har avslutat sitt första skolår.

Om du behöver ytterligare rådgivning rekommenderar vi dig att ringa till Vision Direkt. Tel 0771 44 00 00
Vi har en generös öppettid mellan 08.00-20.00 måndag-fredagAnn Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.