Har jag rätt till ett anställningsavtal?

Du har alltid rätt att få ett anställningsavtal när du tillträder en tjänst om den tjänsten är längre än en månad, även vid en så kallad timanställning. I avtalet ska det stå information om bland annat lön, anställningsform och tjänstgöringsgrad. Det ska även stå vilket kollektivavtal du omfattas av.

Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

För att få mer rådgivning kring din situation rekommenderar jag dig att ringa in eller mejla till Vision Direkt på tel.nr 0771 44 00 00.

Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.