Har arbetsgivaren någon skyldighet att skydda sina anställda om man kan?

Ja, arbetsgivaren har långtgående skyldigheter att skydda arbetstagarna. Arbetsmiljölagen stipulerar att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.
Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.