Har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön vid hemarbete/distansarbete?

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar gäller även vid hemarbete och detta ansvar går inte att delegera eller avsäga sig. Arbetsmiljölagen stipulerar att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.
Det gäller att tänka på till exempel arbetsutrustning, belysning och ergonomi.

På Sunt Arbetslivs sida kan du läsa mer om detta Sunt Arbetsliv

Arbetstagarens ansvar vid distansarbete
Arbetstagaren har inget formellt ansvar, men deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts. Det är därför oerhört viktigt att du som medarbetare har en kontinuerlig dialog med din chef om din arbetsmiljö vid distansarbete.
Ann Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.