Har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön vid hemarbete/distansarbete?

Ja, arbetsgivaren har fortfarande ansvar för att arbetstagarens arbetsmiljö är säker och inte skapar ohälsa. Det gäller att tänka på till exempel arbetsutrustning, belysning och ergonomi.

Vid hemarbete/distansarbete finns också risk för en upplevelse av isolering och det är därför viktigt att underlätta kommunikationen mellan medarbetarna och dig som chef. Exempelvis kan APT och andra möten ske genom digitala kanaler och att arrangera ”Skypefika” kan vara ett sätt att ha bredare kontakt med kollegor. Diskutera med medarbetarna och stäm kontinuerligt av om hur ni på bästa sätt säkerställer en god arbetsmiljö. Samverka med skyddsombuden kring frågor som rör arbetsmiljön.

På Sunt Arbetslivs sida kan du läsa mer om detta Sunt Arbetsliv


Ann Vision Direkt Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.