Gravid med ökad risk i vissa miljöer - vad gäller?

Kan arbetsgivaren beordra mig till att hoppa in och arbeta i miljöer där det finns större folksamlingar och därmed ökad risk för smitta när jag är gravid?

Av Folkhälsomyndigheten framgår följande ”Det finns få studier på gravida med covid-19. Jämförelser med andra sjukdomar orsakade av SARS-coronavirus och MERS-coronavirus visar att covid-19 medför färre komplikationer hos gravida.” Arbetsgivaren kan inom ramen för arbetsledningsrätten kräva att man arbetar i dessa miljöer. Ta ett samtal med din närmaste chef utifrån dina omständigheter och utgå ifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  I riskbedömningen för gravida arbetstagare kan det eventuellt finnas andra skäl till att arbete vid större folksamlingar kan kräva att åtgärder vidtas. Vänligen läs vidare i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare.

Eva Vision Kommunikation Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.