För vilka barn gäller barnförsäkringen?

Barnförsäkringen gäller alla dina arvsberättigade barn oavsett om de är folkbokförda på din adress eller inte. Den gäller också din makes/registrerade partners/sambos samtliga arvsberättigade barn om de är folkbokförda på samma adress som du. Även familjehemsplacerade barn som har omfattats av försäkringen i Förenade Liv omfattas efter flytten till Skandia av Skandias Barnförsäkring.

Barnförsäkringen gäller till och med utgången av det kalenderår barnet fyller 25 år. (Du måste själv säga upp barnförsäkringen när yngsta barnet fyller 25 år).


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.