För vilka barn gäller barnförsäkringen?

Barnförsäkringen gäller för:
  • Alla dina arvsberättigade barn oavsett om de är folkbokförda på din adress eller inte.
  • Din makes/makas/registrerad partners/sambos samtliga arvsberättigade barn om de är folkbokförda på samma adress som du.
  • Familjehemsplacerade barn som har omfattats av försäkringen i Förenade Liv omfattas efter flytten av Skandias Barnförsäkring.
Barnförsäkringen gäller till och med utgången av det kalenderår barnet fyller 25 år.

Du måste själv säga upp barnförsäkringen när yngsta barnet fyller 25 år.
Vision Medlemsenheten (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.