Får arbetsgivaren minska min sysselsättningsgrad?

Ditt anställningsavtal kan inte sägas upp delvis. Om det är arbetsbrist ska uppsägningar ske enligt reglerna i lagen och eventuellt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska förhandla med Vision och en turordningslista ska upprättas. Grundläggande är att den som anställts sist sägs upp först. Om du blir uppsagd kan du sedan erbjudas en deltidsanställning.

För att få reda på vad som gäller i just ditt kollektivavtal och för mer rådgivning kring din situation rekommenderar vi dig att ringa in eller mejla till Vision Direkt på tel.nr 0771 44 00 00.

Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.