Får arbetsgivaren minska min sysselsättningsgrad?

Ditt anställningsavtal kan inte sägas upp delvis. Om det är arbetsbrist ska uppsägningar ske enligt reglerna i lagen och eventuellt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska förhandla med Vision och en turordningslista ska upprättas. Grundläggande är att den som anställts sist sägs upp först. Om du blir uppsagd kan du sedan erbjudas en deltidsanställning.


Eva Ottosson Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.