Extra anställning/bisyssla på den arbetsbefriade tiden vid korttidspermittering?

Är det möjligt att ta extra anställning/bisyssla på den arbetsbefriade tiden vid korttidspermittering?

Så vitt vi vet ska det inte finnas några hinder mot det. Det är arbetsgivaren som söker ersättning från staten och det är arbetsgivarens minskade behov av arbetskraft som ligger till grund för permitteringen.

Vad arbetstagaren ska göra med sin fritid under permittering är inte reglerat. Utifrån detta bör arbete hos annan arbetsgivare vara fullt möjligt utifrån samma förutsättningar som utan permittering.

Vi kan inte garantera att annat arbete inte påverkar permitteringen vi har inte sett några indikationer på att det ska vara så. Tar man ett annat jobb är det på egen risk om än att risken är liten. Tänk på att följa de regler som gäller även i vanliga fall vid bisyssla. För mer information om just bisyssla inom ditt avtalsområde, ring in till Vision Direkt.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.