Avtalsförhandlingarna 2020 - Tjänsteföretagen, Friskoleavtalet

När börjar förhandlingarna?
Avtalet är ett tillsvidareavtal och löper på. Avstämningen med arbetsgivarparten är planerad att starta i oktober 2020 och vara slutförd till senast den 31 december 2020.

När kommer de nya lönerna?
Eftersom löneavtalet gäller tillsvidare bör lönerevision genomföras enligt avtal där det är möjligt. Om det av olika anledningar uppstår behov av att förskjuta själva processen ska detta förhandlas och den nya lönen gäller då retroaktivt från det avtalade datumet.

Uppräkning av ersättningar i krontal kommer att justeras i samband med översynen av respektive avtal. Även dessa ska gälla retroaktivt.

Kommer jag få ny lön för 2020?
Ja.

Varför sägs det att vi inte kommer få nya löner?
Parterna är överens om att löneprocessen ska hanteras enligt avtal. Om din arbetsgivare sagt att ny lön inte utgår för 2020 behöver du ta kontakt med Vision Direkt.

Vilka yrkanden har Vision?
Eftersom Vision tecknar tillsvidareavtal med Tjänsteföretagen växlar parterna inga yrkanden. Istället lyfter vi frågor vi fått med oss från medlemmar och förtroendevalda.

Här kan du läsa mer om avtalet.
Vision Kommunikation (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.