Nytt avtal 2020 - Svenska kyrkan

När börjar avtalet gälla?
 • Avtalet träder i kraft 1 november 2020.
Hur lång avtalsperiod är det?
 • Avtalet gäller till och med 31 mars 2023. Sista året är uppsägningsbart.
Vad är det viktigaste vi har uppnått?
 • Avtalet ger löneökningar på 5,4 procent under 29 månader.
 • Individuell lönesättning gäller om inte annat bestäms lokalt
 • Medlemmar i Vision får 1500 kr i engångsbelopp som betalas ut i december 2020.
 • Särskilda ersättningar räknas upp med 5,4 % under avtalsperioden, med start 1 november 2020.
 • Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är överens om att påbörja arbete för att ta fram nytt löneavtal som bättre stämmer överens med Visions önskade lönepolitik – individuell lönesättning, lön efter prestation.
Varför betalas lön inte ut retroaktivt från 1 april 2020?
 • Vision har drivit frågan om kompensation för att avtalsförhandlingarna skjutits fram. Vi mötte arbetsgivarna en bit på väg genom att medlemmar får 1500 kr per person och hela 3,5 % från 1 november. Det är en kompromiss som ger bra löneutveckling för Visions medlemmar samtidigt som verksamheterna inom Svenska kyrkan får förutsättningar att klara pågående ekonomiska svårigheter.
Vilka löneutvecklingsnivåer har avtalats?
 • 3,5 % från och med 1 november 2020 och 1,9 % från och med 1 april 2022. Individuell lönesättning gäller om inte annat överenskoms lokalt.
Vad innebär överenskommelsen om att ta fram nytt löneavtal?
 • Vision vill få större genomslag för medlemmars möjlighet att påverka sin egen lön genom sitt arbete. Arbetsgivaren ska ta ett större ansvar för kvalitativa lönesamtal och individuell lönesättning baserat på sakliga grunder och genomarbetad lönepolicy.
Varför betalas min nya lön inte ut förrän i vår?
 • Ny lön gäller från 1 november 2020. Eftersom tiden mellan avtalets tecknande och datum då ny lön ska börja gälla är knapp har parterna enats om att löneöversyn våren 2021 genomförs som vanligt och ny lön utbetalas sedan medan start 1 november 2020. Om denna överenskommelse inte hade gjorts hade lönesamtal inte hunnit genomföras och Visions medlemmar hade inte fått möjlighet påverka sin lön på samma sätt som nu.
Vad innebär det partsgemensamma arbetet om omställning och kompetensutveckling?
 • Samtliga parter på avtalsområdet kommer under 2021 se över gällande omställningsavtal och kollektivavtalade regler om turordning. Vision har ett intresse av att förändrade kollektivavtalade turordningsregler och större insatser för förebyggande insatser för att undvika arbetsbristsituationer.
Vad innebär arbetet i den avtalsvårdande gruppen?
 • Under föregående avtalsperiod inledde Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ett arbete i centrala avtalsvårdande grupper. Detta arbete fortsätter nu under kommande avtalsperiod. I fokus för arbetet finns bland annat löneavtalet, arbetsmiljö, översyn av modell för särskilda ersättningar och ledarskap. 
Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.