Avtalsförhandlingarna 2020 - Svenska kyrkan

När börjar förhandlingarna?
Våren 2020 förlängde Vision Svenska kyrkans avtal 17 med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation till sista oktober 2020. Förlängningen sammanfaller tidsmässigt med de flesta andra avtal på arbetsmarknaden. Förhandlingar om nytt avtal återupptogs i slutet av augusti 2020.

När kommer de nya lönerna?
Så snart parterna är överens om nytt löneavtal ska arbetet med nya löner påbörjas. Nuvarande avtal löper ut sista oktober 2020.

Kommer jag få ny lön för 2020?
Visions uppfattning är att ingen ska missgynnas på grund av den kris samhället har genomgått. Tvärtom har Visions medlemmar tagit ett stort ansvar i en svår tid. Lönerna ska revideras årligen och betalas retroaktivt från 1 april 2020. Vi vet dock ännu inte vilka krav vi kommer mötas av från arbetsgivarhåll eller hur utfallet blir på andra avtalsområden.

Varför sägs det att vi inte kommer få nya löner?
I avtalsrörelser kan många saker påstås i media. Vissa saker gäller inte Visions avtal och vissa saker kanske inte stämmer. Just nu ska vi inom Vision hålla ihop och vara tydliga med att de som gör viktiga insatser ska få sina löneökningar och inte förlora några löner.

Vilka yrkanden har Vision?
Visions yrkanden antogs av förbundsstyrelsen inför avtalsrörelsen 2020 och finns på hemsidan. I nuläget har inga beslut om ändringar i våra yrkanden tagits. Om behov finns kommer yrkandena att ses över.

Här kan du läsa mer om Visions yrkanden inom området
Vision Kommunikation (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.