Avtalsförhandlingarna 2020 - KFO, Skola, förskola och fritidshem

När börjar förhandlingarna?
Avtalet är ett tillsvidareavtal och löper på. Avstämningen med arbetsgivarparten pågår. KFO och IDEA har beslutat om sammangående och kommer av den anledningen att teckna nya avtal för skola, förskola och fritidshem.

När kommer de nya lönerna?
Eftersom även löneavtalet gäller tillsvidare bör lönerevision genomföras enligt avtal där det är möjligt. Om det av olika anledningar uppstår behov av att förskjuta själva processen ska detta förhandlas och den nya lönen gäller då retroaktivt från det avtalade datumet.

Uppräkning av ersättning för bl.a. OB och beredskap i de avtal där vi har nivåerna för ersättningarna i krontal kommer dessa att justeras i samband med översynen av respektive avtal. Även dessa ska gälla retroaktivt.

Kommer jag få ny lön för 2020?
Ja.

Varför sägs det att vi inte kommer få nya löner?
Parterna är överens om att löneprocessen ska hanteras enligt avtal. Om din arbetsgivare sagt att ny lön inte utgår för 2020 behöver du ta kontakt med Vision Direkt.

Vilka yrkanden har Vision?
Eftersom Vision tecknar tillsvidareavtal med KFO växlar parterna inga yrkanden. Istället lyfter vi frågor vi fått med oss från medlemmar och förtroendevalda.

Läs mer om avtalet här.
Cecilia Vision Direkt (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.